Contractkosten worden door de beheerders gevraagd bij het ondertekenen van het huurcontract. Huurders krijgen een factuur waarop vermeld wordt welke kosten in rekening gebracht zijn. Bemiddelingskosten mogen nooit in rekening worden gebracht. De grond voor de bezwaren tegen (hoge) contractkosten vormt het zgn Nellestein-arrest uit 2009. Bouwinvest heeft zijn beheerders per 1 jan 2016 verboden contractkosten in rekening te brengen.
Door huurder Egon Hogenboom werden wij gewezen op de veel te hoge bedragen die door beheerder MVGM als contract- of administratiekosten in rekening worden gebracht, tot €300. Er lijkt ook een tendens van stijging te zijn: Bij een huurder die binnen een paar jaar verhuisde binnen het Java-eiland waren de in rekening gebrachte contractkosten van €132 in 2002 naar €121 in 2009 naar €292 in 2013 opgelopen.
Het zogenaamde Nellestein-arrest uit 2009 begrenst de contractkosten tot die kosten die nodig zijn voor “een naamplaatje, eenvoudig voorlichtingsmateriaal en het aanvragen van een huisvestingsvergunning”. Deze kosten werden in dit vonnis bepaald op €26,50 (te corrigeren voor inflatie). Kosten voor verhuurwerkzaamheden, zoals het opstellen van een huurcontract, een kennismakingsgesprek, de bezichtiging, worden geacht overwegend het belang van de verhuurder te dienen en mogen niet aan de huurder in rekening worden gebracht. De uitspraak van de kantonrechter in 2009 is bekrachtigd door het Hof in 2010 en door de Hoge Raad in 2012.
Huurdersvereniging JRJava heeft besloten om Egon Hogenboom te ondersteunen in zijn poging om teveel betaalde contractkosten terug te vorderen. MVGM is in november 2014 aangeschreven en onder verwijzing naar de jurisprudentie is het teveel betaalde teruggevorderd. Dat leverde geen resultaat. Tenslotte is MVGM in november 2015 gedagvaard met als eis restitutie van in 2013 teveel betaalde contractkosten. Daarop heeft MVGM een (geaccepteerd) schikkingsvoorstel gedaan ter grootte van de eis.
MVGM gaat niet vrijwillig over tot het terugbetalen van teveel betaalde contractkosten maar huurders kunnen teveel betaalde contractkosten gaan terugvorderen. Zittende huurders kunnen dat doen zonder verjaringstermijn, verhuisde huurders binnen 5 jaar nadat de contractkosten zijn betaald. Het moge duidelijk zijn dat MVGM zich aan de norm uit de jurisprudentie dient te houden. Niet alleen wanneer dat gevorderd wordt, maar gewoon door niet meer te incasseren dan toegestaan.
Inmiddels heeft Bouwinvest aan de MVGM laten weten dat het vragen van contractkosten vanaf 1 januari 2016 niet is toegestaan.

Wilt teveel betaalde contractkosten terugvorderen? Gebruik dan onderstaand voorbeeld en verstuur dit ingevuld en ondertekend aan MVGM.

Voorbeeldbrief over contractkosten

Betreft: contractkosten

Geachte (beheerder)…

Op (datum huurcontract) … sloot ik een huurcontract af met (Jacobus Recourt of MVGM) . Daarbij werd aan mij als contractkosten € … in rekening gebracht.
Volgens een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 6 april 2012 (het zogenaamde Nellestein-arrest) mag de verhuurster slechts de kosten van een naamplaatje, van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en van de aanvraag van een huisvestingsvergunning aan de huurders in rekening brengen. Deze kosten zouden niet meer mogen bedragen dan €26,50, te indexeren volgens het CPI percentage. Deze uitspraak is in hoger beroep en in cassatie bevestigd.
Deze uitspraak had in (jaar huurcontract) bij (beheerder) bekend kunnen zijn. Het door mij betaalde bedrag van € .. had daarom niet in rekening gebracht mogen worden.
Ik verzoek u dan ook het teveel betaalde ad …. binnen 14 dagen terug te storten op mijn bankrekening IBAN NL…

Met vriendelijke groet,

Geen reacties

Cancel