Onlangs ontvingen Bouwinvest-huurders een brief van de Nuon waarin werd gesproken over bereikte CO2 besparingen. Hiermee zou de indruk kunnen ontstaan dat ook de Stadsverwarming op het Java-eiland deel uitmaakt van deze besparingen. Dat is helaas niet het geval. Er bestaan veel misverstanden over onze Stadsverwarming. Zo is dit niet een zaak van de verhuurder (Bouwinvest) of beheerder (MVGM), maar een gemeentelijke aangelegenheid. Zij heeft een overeenkomst afgesloten met Nuon. Het doel was ooit de Stadsverwarming van het Java-eiland aan te sluiten op het grote Stadswarmtenet dat verbonden is met de centrale in Diemen en zo CO2 te besparen, maar dit is nooit gerealiseerd. Ook is de constructie van de Stadsverwarming op Java-eiland destijds niet optimaal geweest, waardoor er regelmatig storingen zijn geweest en lekkages, resulterend in schade voor sommige bewoners. De warmte op Java-eiland wordt opgewekt met een zogenaamde WKK-installatie. Een aantal zijn geplaatst op Bouwinvest woningen, hetgeen tot (geluids) overlast leidt voor de betrokken bewoners. Bewoners vinden het ook vervelend vast te zitten aan één leverancier en geen invloed uit te kunnen oefenen op het soort (duurzame/niet duurzame) energie. Wij hebben contact gezocht met Nuon. Daaruit bleek dat Nuon onderzoekt of Java-eiland alsnog op aangesloten kan worden op het grote Stadswarmtenet. Nuon heeft op ons verzoek een informerend bericht geschreven voor de bewoners van het Java-eiland, hetgeen wij met plezier op onze site publiceren. Wij zijn blij met de dialoog die op gang is gekomen en het is ons streven om het Java-eiland zo snel mogelijk aangesloten te krijgen op het Stadswarmtenet.

VERKLARING NUON

Stadswarmte op het Java-eiland
Het Java-eiland maakt gebruik van stadswarmte van Nuon. De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan stadswarmte en werkt samen met Nuon aan uitbreiding van het warmtenet en groei van het aantal klanten dat gebruikmaakt van stadswarmte. Stadswarmte is dus niet een voorziening die de verhuurder heeft ingesteld maar vloeit voort uit gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Een aantal bewoners is niet tevreden met stadswarmte, begrijpen wij uit reacties. Tegelijkertijd zorgen wij als leverancier ervoor dat uw warmtelevering u vooral gemak en comfort biedt. De ontevredenheid is voor een deel ontstaan omdat de collectieve warmte-installaties en -leidingen nogal eens storingen vertoonden en er onderhoud nodig was. Dit heeft bij bewoners overlast en soms zelfs schade veroorzaakt. Daarnaast is een aantal bewoners van mening dat stadswarmte in vergelijking met aardgas te duur is. Wij luisteren naar onze klanten en helpen ook graag om tot oplossingen te komen.

Kwaliteit van het warmtenet
Voorop staat dat stadswarmte een milieuvriendelijke manier is om wijken te verwarmen. De gemeente Amsterdam heeft niet voor niets grote ambities met warmte. Op het Java-eiland waren in het verleden enkele herstelacties nodig om het warmtenet helemaal in orde te maken. Daarbij hebben sommige bewoners overlast of schade gehad. Wij proberen dit zo goed mogelijk af te handelen.

De warmte op Java-eiland wordt opgewekt met een zogenaamde WKK-installatie. Dit heeft als nadeel dat er minder CO2-besparing is dan wanneer de wijk aangesloten zou zijn op het grote stadswarmtenet dat verbonden is met de centrale in Diemen. Nuon onderzoekt of het mogelijk is om op termijn een aansluiting op dit warmtenet te realiseren. Daarmee wordt een zodanig hoge CO2-reductie gerealiseerd, dat stadswarmte zonder meer past in een duurzame leefomgeving.

De prijs van stadwarmte
De tarieven van stadswarmte zijn anders opgebouwd dan die van gas. Eén op één vergelijken is dus lastig. Zo betaalt u bij gas apart kosten aan de netbeheerder en moet u energiebelasting betalen. Bij stadsverwarming is uw tarief all-in. Een eigen cv-ketel heeft u niet nodig, dus u heeft geen aparte kosten voor aanschaf en onderhoud.

De Warmtewet geeft u de garantie dat u goede service krijgt, kunt vertrouwen op een continue warmtelevering én dat u een eerlijk tarief betaalt. Uitgangspunt is dat u met stadsverwarming gemiddeld niet duurder uit bent dan met een gasaansluiting en cv-ketel. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of de wet wordt nageleefd en bepaalt in haar jaarlijkse Tariefbesluit welke tarieven warmteleveranciers mogen rekenen. Warmteleveranciers mogen niet meer dan een redelijk rendement uit hun warmte-activiteiten halen, en moeten hierover jaarlijks rapporteren. De ACM ziet erop toe dat dit strikt wordt nageleefd. Op Mijn Nuon kunt u altijd uw tarief bekijken. Heeft u nog geen account voor Mijn Nuon? Ga dan naar www.nuon.nl en regel het in een paar eenvoudige stappen.

Heeft u nog vragen?
Op nuon.nl/stadswarmte vindt u meer informatie over stadswarmte, maar u kunt ons natuurlijk ook bellen als u vragen heeft. U bereikt onze klantenservice op telefoonnummer 0900 0808 (u betaalt hiervoor niets extra’s, alleen uw gebruikelijke belkosten). En wilt u iets kwijt over stadswarmte, bezoek dan ons forum op https://forum.nuon.nl/.

 

3 Reacties

Cancel

 1. Ik mis in de verklaring de geluidsoverlast van het Nuon stookhuis. In de winter maakt de zogeheten WKK kabaal. NUON medewerkers dragen gehoorbeschermers wanneer ze daar met onderhoud bezig zijn.
  P.S. de stadsverwarming is niet alleen voor de woningen van Bouwinvest, maar alle woningen op het Java eiland.
  Het NUON heeft de fout toegegeven om een WKK installatie boven in een appartementen gebouw te plaatsen, maar dat dit nu een gepasseerd station is en niet teruggedraaid kan worden.

  • Frank van Hoorn (Author)

   Hallo Jan,

   Dank voor je reactie.

   Inderdaad ontbreekt dit (geluidsoverlast) in het statement van Nuon. Ik heb het wel genoemd. De enige oplossing lijkt snelle aansluiting op het Stadswarmtenet, dan kunnen die stookhuizen weg. Vandaar dat wij zo actief mogelijk willen meewerken aan dit streven. We moeten daarvoor ook de Gemeente benaderen.
   De stadsverwarming is inderdaad voor het hele Java-eiland, maar wij richten ons nu eenmaal alleen tot de Bouwinvest huurders, vandaar.