Niet iedereen weet het nog, maar de pilot Buurttuin is maar tevredenheid in 2016 opgezet en uitgevoerd. Drie betonnen bakken aan de Imogirituin zijn omgetoverd in vruchtbare tuinaardepercelen. In de bakken zijn allerlei gewassen uitgezet. Er zijn regelmatig oogstbijeenkomsten geweest waar zo’n 12 bewoners bij aanwezig waren. Een tuinkast is er gekomen, 6 bewoners zijn nu actie met een plantschema. Het is nog te vroeg om het idee verder elders vorm te geven, daarvoor is het project te klein. Wellicht is er interesse voor uitbreiding naar andere bakken. En wellicht is het aardig om aansluiting te zoeken bij allerlei andere al dan niet wilde tuinen die rond de kop van Java tot bloei komen. Yvette Osinga heeft het projectleiderschap overgegeven aan Reny van der Kamp (mail@renyvanderkamp.nl).

1 Reactie

Cancel

  1. Ben benieuwd hoe het in het voorjaar gaat worden. Nu al diverse bollen die bloeien