Naar aanleiding van alle bezwaren tegen de proef met Parkbee heeft JRJava een nota aan MVGM verzonden met daarin een aantal dringende overwegingen en aanbevelingen. MVGM heeft daarop aan JRJava gevraagd hen hier een advies over uit te brengen. Parkbee is een initiatief waarbij ‘derden’ (vrienden/familie van bewoners, bezoekers van winkels en horeca, andere overige bezoekers van Java-eiland) via een app tegen betaling kunnen parkeren in onze parkeergarages. Bouwinvest wil daarvoor een proef doen in twee complexen. De bezwaren van de bewoners in complexen richten zich onder meer op onveiligheid en schade.
Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft zich over de materie gebogen. We hebben ook gekeken naar onze rol als bestuur in deze en welke route al is afgelegd. Wij stellen vast dat er sprake is van tegenstrijdige belangen en opvattingen onder de huurders c.q. de leden van de huurdersvereniging en dat daarom een huurdersraadpleging op zijn plaats zou zijn. De ene huurder wil familie graag in de garage laten parkeren, de ander is bang voor schade en onveiligheid. De een vindt de huurprijs geen probleem, terwijl dat voor anderen juist een groot obstakel is en men daarom de garage heeft verlaten. Daarnaast vinden wij dat dit dossier en eventuele raadpleging niet kan geschieden zonder dat het gehele parkeerbeleid voor het Java eiland in deze discussie betrokken wordt, waaronder het beleid van de Gemeente, waarin aan bewoners geen vergunningen voor buiten parkeren meer worden verstrekt, waarmee bewoners in feite de parkeergarages worden ingejaagd en zijn overgeleverd aan het parkeerprijzenbeleid van Bouwinvest. Om in Bouwinvest termen te spreken: er is hier dus niet bepaald sprake van een markt die de prijzen bepaalt. De rol van ons als Bestuur is dat wij de voorwaarden voor een beslissing kunnen scheppen. Dit omvat o.i. een bijeenkomst met belanghebbenden, het inbrengen van kennis en manieren om naar de problematiek te kijken en vaststellen of er consent is onder huurders voor een volgende stap, bijvoorbeeld de pilot. Dit heeft het bestuur Bouwinvest laten weten.

Daarop heeft de verhuurder haar voorstel ingetrokken.

1 Reactie

Cancel

  1. spijtig. de angst voor onveiligheid en schade lijkt me weinig reëel en – eerlijk gezegd – wat kleingeestig. nu blijft een deel van de parkeercapaciteit onbenut, terwijl kennelijk wel behoefte bestaat aan het benutten daarvan.