Tijdens de ALV afgelopen juni vertelde Martin Buijck namens de Nuon over de oriëntatie van de Nuon op aansluiting van de Oostelijke Eilanden op het Stadswarmtenetwerk en de centrale in Diemen. Hiermee zal een belangrijke CO2 besparing gerealiseerd worden en kunnen de kleine maar hinderlijke centrales op de eilanden, worden gesloten. Nuon heeft onlangs opnieuw aangegeven graag mee te denken in verduurzaming van het oostelijk havengebied. Ze voegen ook de daad bij het woord! Ten aanzien van het stadswarmtenetwerk is recent definitief besloten dat de leiding van IJburg naar Zeeburgereiland in 2017 wordt aangelegd. Het project is gegund en de aannemer is actief. Het definitieve besluit tot aanleg van de leiding van Zeeburgereiland naar het oostelijk havengebied zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. Nuon is nu bezig met het aanbestedingsproces met de aannemerij. Kortom: er worden forse stappen gezet in het proces dat de Nuon zomer tijdens de ALV schetste.

Wij zijn als Huurdersvereniging blij met deze geweldige ontwikkelingen.  Hulde aan de Nuon.

 

 

Geen reacties

Cancel