De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli dient door Bouwinvest 2 maanden tevoren te worden aangekondigd. De Huurdersvereniging wil graag de stem van de huurders laten horen bij het besluitvormingsproces van Bouwinvest daarover. Daarom hebben we op 12 maart 2013 op onze website een oproep geplaatst om meningen van de bewoners over die huuraanpassing te horen. Een samenvatting van die meningen is in bijgaande brief naar Bouwinvest gestuurd.

Brief aan Bouwinvest

Betr: huuraanpassing 2013

Amsterdam, 5 april 2013

Geachte mevrouw Spuls,

Voor de aanpassing van de huurprijzen per 1 juli 2013 willen wij, naast de input die Bouwinvest ontvangt van beheerder Jacobus Recourt, ook graag een meer directe stem van de huurders laten horen.

We hebben daartoe via onze website de mening van de bewoners over dat onderwerp gevraagd en gekregen.

De reacties samenvattend:

 • Bewoners die hier al langer wonen vinden de hoogte van de huur redelijk, hoewel de woning- en omgevingskwaliteit vermindert.
 • Vooral nieuwere bewoners vinden hun huur hoog doordat er bij mutatie een flinke huurprijsverhoging is geweest.
 • De verhogingen van de afgelopen jaren worden als fors ervaren en niet in verhouding tot de economie; Bouwinvest prijst zich uit de markt.
 • Gelet op voor velen dalende inkomens zullen huurprijsverhogingen tot mutaties leiden, en verdwijnt de sociale cohesie.
 • Bij dalende vastgoedprijzen zouden huren ook moeten dalen, zoals voorheen andersom ook gebeurde.
 • Er is een algemeen pleidooi om de huurprijsverhoging niet meer te laten zijn dan de inflatie.

Alle meningen zijn te vinden op www.jrjava.nl .

Wij vragen u deze bewonersmeningen te betrekken in uw besluitvorming over de komende huuraanpassing.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de huurdersvereniging JRJava,

Irma Enklaar, Dette Glashouwer, Egon Hogenboom.

3 Reacties

Cancel

 1. Liesbeth Groenendijk

  De politiek heeft ongebreidelde huurverhogingen toegestaan, wat een heel domme daad is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je als eigenaar verplicht bent om de huurverhoging door te voeren. Met andere woorden: Bouwinvest kiest ervoor om het leven van huurders alsmaar duurder te maken. Bij deze de oproep aan Bouwinvest: denk na, behoud het goede en draai de huurverhoging terug. Je kunt de huurpenningen niet eeuwig verhogen, trouwe huurders en (sociale) rust op het Java eiland zijn ook heel wat waard.

 2. En ook ik woon al tien jaar met mijn zoon op het Java-eiland. Sinds kort in een andere woning. Mijn zoon groeide hier op van peuter tot puber. Hij heeft hier dus ook zijn vriendjes. Net als ik. Wij willen helemaal niet weg! En we willen ook niet dat anderen weg trekken. De meesten zijn gewone mensen met gewone inkomens in (ooit) gewone huurwoningen. Geen speculerende woningkopers die willens en wetens een te hoge hypotheek hebben genomen, in de hoop dat de huizenprijzen blijven stijgen. Voor deze kopers is door allerlei partijen lange tijd hard gevochten om ze hun huizen te laten behouden. En terecht. Je gunt niemand een gedwongen vertrek uit zijn woning. Het eigenaardige is dat banken nu doordrongen zijn van het feit dat bepaalde hypotheken niet voor bepaalde inkomens geschikt zijn: Te hoge woonlasten.
  Maar geldt dat dan niet voor huurders?! Daar mag je zo maar enorme woonlasten van eisen?!
  Wij kunnen geen kant op: andere woningen zijn er eenvoudigweg niet!!

 3. Ik ben een bewoner die reeds 12 jaar op het Java eiland woont. Ik had mij voorgenomen hier niet meer weg te gaan. Mijn dochter groeit hier op en we hebben een aangenaam leefklimaat met de buren.
  We zijn ons, en meerdere buren met ons, kapot geschrokken van de huurverhoging!
  Ik ben het met de brief eens, alhoewel ik deze wel erg zakelijk en kort vindt gesteld. Achter de zin “â– Gelet op voor velen dalende inkomens zullen huurprijsverhogingen tot mutaties leiden, en verdwijnt de sociale cohesie”, gaat meer schuil dan alleen maar mutatie. Het moeten opzeggen van de huur is het opzeggen van je sociale leefomgeving en dat heeft impact op je leven en dat doet pijn bij alle gezinsleden. Wat ook heel ernstig is, is dat er geen alternatief is. Een huis kopen met een iets boven modaal inkomen zit er niet in in Amsterdam. Ten minste als je iets meer wilt dan 60 vierkante meter en binnen de ring wilt wonen. Sociale huurwoningen komen we niet voor in aanmerking. Het lijkt erop dat deze middengroep een vergeten groep wordt binnen de ring in Amsterdam. Het lijkt alsof de middengroep Amsterdam worden uitgejaagd. Mijn vraag is of de huurdersvereniging dit ook politiek aan gaat kaarten.

  Mvg Bouky Visser