Bouwinvest is begonnen met Groot Onderhoud (GO) op de Sumatrakade, in de stempels 1 t/m 14. Naar aanleiding van meldingen van bewoners heeft de Huurdersvereniging op 11 mrt 2013 een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de meningen te inventariseren en die voor te leggen aan Bouwinvest. Op die bijeenkomst waren 75 bewoners aanwezig, uit de betreffende stempels, maar ook uit andere stempels op de Sumatrakade die verwachtten in de nabije toekomst met GO te maken zullen krijgen.

De bezwaren die wij hoorden, maar ook de positieve ervaringen zijn besproken met Bouwinvest op 19 mrt 2013 en samengevat in de volgende onderwerpen:

1. Informatie aan bewoners / overleg over Groot Onderhoud

  • De informatie aan bewoners is gebrekkig geweest. Na de brief van december 2012 over de procedure, werden bewoners pas bij het bezoek van BBA (de “warme opname”) geconfronteerd met wat het GO voor hen zou gaan inhouden. Bovendien moesten zij op korte termijn een akkoordverklaring tekenen. Zij voelden zich overrompeld.

Bouwinvest erkent dat hier betere communicatie en meer tijd had moeten zijn.  Zij zullen de achtergronden daarvan uitleggen in een brief aan de bewoners.

2. Keuzevrijheid

  • Aan bewoners wordt geen keuze gelaten omtrent kleuren, materialen, indeling. Men mist een duidelijk plaatje van de nieuw te maken situatie, en voorbeelden van de toe te passen materialen/kleuren.

Bouwinvest wijst op de verhuurbaarheid van de appartementen waardoor de uitvoeringen altijd middle of the road zullen zijn.  In het kantoor van de uitvoerder op Sumatrakade 333 zijn alle toe te passen materialen te zien. BBA zal dat de bij de warme opname melden aan de bewoners en Bouwinvest zal deze mogelijkheid opnemen in de brief die op korte termijn volgt.

  • Het blijkt dat men, als keukenapparatuur ongewenst is, geen nieuwe keukenmeubels krijgt, hoewel dit in sommige gevallen zeer gewenst was. Wie recent een eigen fornuis, vaatwasser of koelkast heeft geïnstalleerd ziet zich genoodzaakt om dat alles weg te doen.

Bouwinvest is van mening dat door de diversiteit aan eigen apparatuur het niet mogelijk is dit individueel inpasbaar te maken in de nieuwe keukenopstelling. BBA gaat inventariseren om hoeveel gevallen van te behouden eigen apparatuur het gaat.

  • Sommige bewoners willen liever een inloopdouche ipv een bad. Deze eigentijdse keuze blijkt niet bespreekbaar

Bouwinvest stelt dat er slechts weinig gevallen van “douchen in bad” zijn aan de Sumatrakade. Voor zover het gaat om woningen met huurbescherming kan het verwijderen van een bad tot minder WWS-punten leiden, hetgeen tegen het belang van de verhuurder is.

3. Opvangen van de gevolgen

  • Veelgehoorde klacht is de verminderde kastruimte (30%?) doordat de indeling wijzigt tgv apparatuur in de nieuwe keukenmeubels. Daarvoor wordt geen (hulp bij) oplossing geboden.

Bouwinvest stelt dat tegenover de wellicht verminderde vierkante decimeters plankruimte veel betere opbergruimte in de vorm van laden is toegepast en in sommige gevallen er zelfs extra ruimte in het onderblok is gerealiseerd.  Men beraadt zich over het aanbieden van een passende oplossing voor het ervaren probleem

  • Verder zou hulp bij het terugplaatsen van eigen voorzieningen (douchewand, hang-en sluitwerk, etc.) geboden kunnen worden.

Bouwinvest stelt dat BBA bij zulke zaken behulpzaam kan zijn bij bewoners die dat niet zelfstandig kunnen (zie brief december 2012).

4. uitvoering

  • BBA kan slechts de directieven van Bouwinvest aan de bewoners voorleggen en heeft geen antwoord op vragen over de achtergrond ervan, maar geeft geen bedenktijd en wil slechts een goedkeurende handtekening om het werk te kunnen aanvangen. Wellicht daardoor voelen bewoners zich overrompeld en werken minder soepel mee dan gewenst was.

Bouwinvest gaat over de achterliggende keuzen de bewoners een brief sturen (zie 1)

  • Het gedurende enige dagen ontberen van douche en toilet in de woning wordt gebrekkig gecompenseerd door voorzieningen buiten. Wie ’s-nachts moet plassen moet creatief zijn.

Bouwinvest stelt dat de aannemer tijdelijke douche- en toiletvoorzieningen heeft opgesteld. In elke woning is er ‘s nachts een bruikbare toiletvoorziening aanwezig (tijdelijke toilet of chemisch toilet).

  • Bewoners die aan huis werken zijn er veel op het Java-eiland. De verbouwing maakt werken aan huis vrijwel onmogelijk, niet alleen doordat de eigen woning onwerkbaar wordt, maar ook gedurende langere tijd door verbouwingslawaai uit de omgeving.

Bouwinvest stelt dat kantoor houden aan huis niet conform de afspraken die zijn vastgelegd in de  huurovereenkomst is. Het noodzakelijke werk is zodanig gecomprimeerd dat de overlast tot een minimum wordt beperkt

  • Voor de meeste besproken zaken geldt dat een eventuele verbeterde aanpak pas in een eventuele volgende fase van het GO kan plaatsvinden. Voor stempel 1 t/m 14 is nu alles met de bewoners al vastgelegd.

Gezegd mag ook worden dat veel bewoners tevreden zijn met de uitvoering van het werk en blij zijn met de aangebrachte vernieuwingen.

Amsterdam, 22 mrt 2013.

Egon Hogenboom/ Irma Enklaar

Geen reacties

Cancel