JR Java luidt noodklok bij Gemeente Amsterdam

Persbericht – Er is een stille uittocht van huurders op het Java-eiland gaande. Uit onderzoek onder 700 huurders in december 2016, kwam naar voren dat 92% van de huurders problemen heeft met de betaalbaarheid van hun huur en 56% van de huurders gaf aan binnen een periode van twee jaar te willen verhuizen.
In 2017 zijn ruim 100 huurders vertrokken, de voorspelling blijkt dus uit te komen.

NIEUWE PUBLIKATIES (in het kader van onze strijd tegen huurverhogingen)

Beste mensen,

Bijgaand twee recente artikelen in het kader van onze strijd tegen de huurverhoging, waarin ons bestuurslid Alex Leenders aan het woord komt. We merken dat andere huurdersorganisaties geïnteresseerd zijn in onze aanpak. Daarom zijn we van plan om aansluiting te zoeken in het Oostelijk Havengebied, de Huurdersvereniging Amsterdam (waar met de wethouder wonen Laurens Ivens wordt gewerkt aan een Amsterdamse Woonagenda) en ons Platform Bouwinvest waar we zusterorganisaties treffen. Op de ALV op maandag 15 mei komen die zaken zeker aan de orde.

Huurpeil 1, 2017, uitgave Woonbond vindt u hier.
IJopener, jaargang 12, nummer 1, februari 2017, vindt u hier.

DE JAARLIJKSE BUURTSCHOUW

Al eerder aangekondigd maar nog niet tot uitvoering gekomen. Het idee is simpel. Samen met huurders, MVGM, wijkagente en iemand van het stadsdeel een ronde lopen langs 5 stempels (een technische term voor portiek oftewel appartementencomplex) en bespreken en noteren wat er opvalt. Dat kan van alles zijn, achterblijven onderhoud, ergernis over weesfietsen en stalling, voorstellen voor veiligheid en leefbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte, vuilafvoer, alles dus wat met het wonen te maken heeft.  Het bestuur wil graag dat er per stempel iemand is die wat buren kent, redelijk zicht heeft op knelpunten en de delegatie ontvangt. Leuk dan natuurlijk dat mensen ook eens in een ander portiek kijken hoe dat er bij staat. April lijkt ons een prachtige maand om alles weer nieuw, fris en mooi te maken.

We hebben al een lijst met stempelcontacten, maar als iemand graag meedoet, prima. De bedoeling is om een dag te prikken die om circa 15:30 uur start, tot 17:30 uur duurt en langs ongeveer 5 stempels voert. Aanmelden via alexleenders@jrjava.nl

PILOT BUURTTUIN

Niet iedereen weet het nog, maar de pilot Buurttuin is maar tevredenheid in 2016 opgezet en uitgevoerd. Drie betonnen bakken aan de Imogirituin zijn omgetoverd in vruchtbare tuinaardepercelen. In de bakken zijn allerlei gewassen uitgezet. Er zijn regelmatig oogstbijeenkomsten geweest waar zo’n 12 bewoners bij aanwezig waren. Een tuinkast is er gekomen, 6 bewoners zijn nu actie met een plantschema. Het is nog te vroeg om het idee verder elders vorm te geven, daarvoor is het project te klein. Wellicht is er interesse voor uitbreiding naar andere bakken. En wellicht is het aardig om aansluiting te zoeken bij allerlei andere al dan niet wilde tuinen die rond de kop van Java tot bloei komen. Yvette Osinga heeft het projectleiderschap overgegeven aan Reny van der Kamp (mail@renyvanderkamp.nl).