Ongetwijfeld heb je ervaren dat JRJava volop in beweging is. Er is een aantal slagen gemaakt om de vereniging efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom is de inning uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de vereniging voordelen op: het gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden voldaan.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). Een aantal bewoners heeft zich in 2015 en 2016 aangemeld als lid maar heeft nog geen contributie betaald. Deze leden zullen binnenkort een reminder ontvangen om de contributie over 2016 alsnog te betalen. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als lid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html. 

Indien de vereniging nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zult u in 2017 een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar u deze gegevens kunt invullen. U kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur of via www.clubcollect.com/goede-start.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

Het Bestuur

Geen reacties

Cancel