In het kader van de aanhoudende en steeds stijgende huurverhogingen voor de geliberaliseerde huurwoningen van Bouwinvest benaderen wij diverse partijen, waaronder de gemeente en landelijke politiek. Zo hadden wij contact met Albert de Vries, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en woordvoerder Bouwen en Wonen. Wij publiceren met graag en met zijn toestemming, zijn standpunt. Ons uitgangspunt voor het benaderen van de politiek is dat, nu we het matigen van liberale huren niet aan de verhuurders over kunnen laten, dat we streven naar het op een wettelijke manier aan banden leggen van de sector.

‘Beste Frank,

Met de toenemende schaarste op de woningmarkt wordt het inderdaad ‘wild west’ op de particuliere huurmarkt. Ik heb eind vorige maand al vragen gesteld en vandaag gaat een nieuwe set vragen naar de minister. Eind mei is er een uitgebreid algemeen overleg waarbij ik de huurstijgingen in de particuliere huur aan de orde zal stellen. Ik ben bang dat daarmee de huurverhogingen per 1/7 niet zijn terug te draaien, maar ik probeer wel de verhogingen in volgende jaren te temperen.

Mvrgr
Albert de Vries
Lid Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid
Woordvoerder Bouwen en Wonen’

Geen reacties

Cancel