Huurdersvereniging JR Java heeft in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de exorbitant hoge huren van de vrijesectorwoningen op het Java-Eiland.

Bekijk het interview op AT5.

Wij hebben in ons huuradvies voor 2019 aan verhuurder Bouwinvest voorgesteld de huren voor de komende drie jaar te bevriezen en vanaf 2022 de huren alleen nog maar met de jaarlijkse CPI-index (inflatie) te verhogen. Bouwinvest heeft ons inmiddels laten weten daar niets voor te voelen.

Wij hebben op 5 maart een persbericht verstuurd en naar aanleiding daarvan is deze uitzending op 7 maart op AT5.

Wij hebben de ontwikkeling van de vrije sector huur op het Java-eiland op het hoogtepunt van de crisis (de jaren 2010–2015) afgezet tegen de ontwikkeling van de prijsindex van woningen in Amsterdam (bron: CBS/Kadaster). Hieruit blijkt dat de huren in de periode 2011-2015 met 22% zijn gestegen terwijl de gemiddelde prijsindex van woningen in dezelfde periode slechts met 2,8 procent is gestegen. Hiermee is door Bouwinvest de basis gelegd voor nog hogere rendementen in de komende jaren.

Huurdersvereniging JR Java ziet dat als een eerste stap om de huren op Java-eiland terug te brengen naar het middensegment. Voor deze categorie is Java-eiland immers ooit ontwikkeld.

Wij stellen voor dat zowel de landelijke als de gemeentelijke politiek stelling nemen tegen de uit de hand gelopen huurontwikkeling voor de vrije sector. Minister Ollongren heeft voorgesteld dat er voor de vrije sector eenzelfde regime komt als voor de gereguleerde sector.

Daarnaast kan de gemeente onderhandelen met de commerciële verhuurders. Met het doel om meerjarige huurmatiging, ook voor het bestaande bezit, af te spreken. De gemeente zou daarbij afspraken kunnen maken als die met Bouwinvest en andere commerciële investeerders om de huren te bevriezen.

Maar voor de uit de hand gelopen huren op het Java-Eiland zal meer moeten gebeuren. Daartoe zouden de commerciële verhuurders aangesproken moeten worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zou de 22% huurverhoging die tijdens de crisis ten onrechte is doorgevoerd, ongedaan moeten worden gemaakt.

Ons volledige huuradvies vindt u hieronder.

Geen reacties

Cancel