Geef uw mening over de Huuraanpassing 2013

Binnenkort beslist Bouwinvest over de huuraanpassing per 1 juli 2013. Wij willen graag de stem van de huurders laten horen in deze besluitvorming. Daarom willen wij uw mening weten.

De huurders van Bouwinvest op het Java-eiland kunnen twee verschillende huurcontracten hebben: Niet geliberaliseerd (uw aanvangshuur lag beneden de toen geldende liberalisatiegrens) of geliberaliseerd (“vrije sector”).Voor de niet-geliberaliseerde huurcontracten bepaalt de overheid de jaarlijkse huuraanpassing. Daarop kunnen huurders geen directe invloed uitoefenen.

Voor de geliberaliseerde huren is de jaarlijkse huuraanpassing vastgelegd in uw huurcontract: de veel voorkomende bepaling is: inflatie + 5%. Over die huurcontracten gaat onze meningspeiling.

De afgelopen jaren zijn de bewoners geconfronteerd met forse huurverhogingen. In de afgelopen 10 jaren is de huur van veel appartementen met meer dan 26% gestegen, bij een inflatie van minder dan 15%.

de tabel huuraanpassingen laat 10 jaar huuraanpassingen zien (kan per huurcontract verschillen).

Bouwinvest stelt dat de huuraanpassing na zorgvuldig overleg tussen beheerder Jacobus Recourt en Bouwinvest wordt bepaald. Als we op dat overleg invloed willen uitoefenen moeten we nu onze stem laten horen. Enkele huurders hebben eerder op individuele basis daarover vragen gesteld aan Jacobus Recourt en Bouwinvest.  Als reactie zegt Bouwinvest bij de huuraanpassing rekening te houden met

 • de locatie van het project,
 • de mutatiegraad en
 • het percentage leegstand.

Het lijkt ons dat we naast deze markt-overwegingen ook bewoners-argumenten zouden kunnen plaatsen.

Zo is volgens de politie het aantal gedwongen uitzettingen toegenomen en is er een groter aantal gezinsincidenten, die te maken hebben met grotere financiële druk op de bewoners. De waarde van het onroerend goed is gedaald. Verder is er onduidelijkheid over het Groot Onderhoud, en is de staat van keukens en badkamers sterk verouderd.  Ook zijn de kosten van exploitatie onnodig hoog door het ontbreken van grootschalige energiebesparende maatregelen. Huurders hebben recht op een zekere stabiliteit in de huurprijs.

Wij willen Bouwinvest onze mening over huuraanpassing laten weten. Bouwinvest heeft het contractuele recht tot verhoging van inflatie + 5%, maar wij willen onze argumenten inbrengen in hun besluitvorming.

Daarom willen wij graag inzicht krijgen in uw gemotiveerde opvatting over de hoogte van de huren en de jaarlijkse huuraanpassingen:

 • Vindt u de hoogte van de huurprijs redelijk in verhouding tot andere lokaties?
 • Betaalde u als nieuwkomer een andere huurprijs dan een zitter/voorganger?
 • Wat is uw opvatting over de huuraanpassingen van de laatste jaren
 • Welke visie heeft u op de aanstaande huuraanpassing
 • Welke argumenten ontbreken volgens u in de bovengenoemde ‘weging’ van Bouwinvest
 • Hebben de huuraanpassingen invloed op uw welzijn als huurder.
 • Zijn er voorbeelden van huuraanpassingen elders, in vergelijkbare appartementencomplexen

Wij zullen de respons onder de aandacht van Bouwinvest brengen, reageer svp hieronder:

22 Reacties

Cancel

 1. Wij wonen niet op Java, maar op Borneo-eiland. Sinds wij hier in april 2011 kwamen wonen is de maandelijkse huur gestegen van 1130 euro per maand naar, zoals vandaag bekend werd uit het jaarlijkse briefcontactmoment met Bouwinvest, 1314 euro per 1 juli van dit jaar. Een stijging van 184 euro per maand in tijd van ruim twee jaar. Is dat redelijk? Het woongenot is goed, het is een fijne buurt om te wonen. Aan het onderhoud van het huis schort echter nogal wat; er zou wel eens wat schilderwerk mogen gebeuren en de keuken + apparatuur dateren waarschijnlijk nog van de oplevering en zijn dus ernstig verouderd. Ons was een nieuwe keuken beloofd in 2012, sindsdien niets meer van gehoord. Sinds wij hier wonen is er geen euro geïnvesteerd in het wooncomfort van dit huis, iets wat men toch wel zou verwachten met deze huurprijzen. De huurverhogingen worden dus op geen enkele manier ingezet ten behoeve van het woongenot van huurders.

  In deze tijden van crisis en toenemende financiële druk zou het Bouwinvest sieren als men terughoudend zou zijn met de mate van huurverhoging. Zeker ook gezien de dalende prijzen van vastgoed in Amsterdam. Daarbij komt dat de aanpak van het zogenaamde scheefwonen geen enkel effect zal sorteren als vrije sector huurprijzen navenant stijgen, het wordt alleen maar lastiger voor middeninkomens om de sprong te wagen naar een vrije sector huurwoning. Maar dit maatschappelijk engagement is aan een partij als Bouwinvest niet besteed, huurders zijn alleen maar een manier om geld te verdienen. Voordeel van de dalende koopprijzen is echter dat wij nu serieus overwegen om een huis te kopen, dat komt in deze buurt nu binnen bereik en daarmee prijst Bouwinvest zichzelf uit de markt. Verhuisbedrijven zullen goede zaken doen de komende maanden.

 2. Hello
  I found that the increase for the past 3 years were out of range. Past 2 years 8% each year while the price of the properties are not raising and declining actually quite a lot in 2012 and now 2013. I hope not to see the same this year. KR
  Sandy

 3. Ik woon hier met veel plezier. Het is idd een toplocatie. Maar het is helaas geen top gebouw. Er zijn toch wat gebreken aan de binnen en de buitenkant.
  Onze keuken en badkamer zijn echt oud en aftands. Ik vind dat deze eerst vernieuwd moeten worden, voordat ik 5% meer huur ga betalen.
  groet,
  Olaf

 4. ■Vindt u de hoogte van de huurprijs redelijk in verhouding tot andere lokaties?
  De huurprijs is goed zoals deze is. In Amsterdam is voor een dergelijk centrale locatie de prijs nu goed in verhouding.
  ■Betaalde u als nieuwkomer een andere huurprijs dan een zitter/voorganger?
  Hier hebben wij niet met de vorige bewoner over gesproken. Ik bemerk wel dat de huurprijzen van vergelijkbare appartementen die nu vrij komen hoger liggen dan een jaar geleden toen wij het appartement aan de sumatrakde accepteerden.
  ■Welke visie heeft u op de aanstaande huuraanpassing
  Met alle prijzen die stijgen en inkomens die niet meestijgen zou ik een verhoging van inflatie+5% een erg hoge vinden. Helemaal vanwege het feit dat een starter op de arbeidsmarkt (dit ben ik) net niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, dus sowieso al aangewezen bent op de vrije sector. Een verhoging van een dergelijke omvang staat niet in verhouding tot het woongenot en mijn salarisstijgingen. De overweging om toch een parkeerplek te gaan huren onder het appartement kan ik een streep doorhalen op het moment dat er toch een verhoging komt van deze omvang.
  ■Welke argumenten ontbreken volgens u in de bovengenoemde ‘weging’ van Bouwinvest
  Bouwinvest noemt graad van leegstand als een van de argumenten voor een mogelijke huurverhoging. Juist in een huidige markt en economie lijkt een huurverhoging dan juist niet een juiste te zijn. De reden van leegstand zal zeker de hoogte van de huren zijn. Weer referende aan het feit dat starters in de huidige economie niet meer de salarissen aangeboden krijgen van 5, 6 jaar geleden lijkt mij een afwenteling van de component leegstaand op de huidige huurders niet op zijn plaats. Het marketingbeleid aanpassen lijkt mij dan meer op zijn plaats.

  De locatie is een mooie, maar er zijn op dit moment dusdanig veel nieuwe projecten in Amsterdam op evenzo mooie locaties met lagere huurprijzen, dat een verhoging ook op dat vlak niet gestoeld lijkt te zijn.
  ■Hebben de huuraanpassingen invloed op uw welzijn als huurder.
  Logischerwijs wel. Een verhoging verkleint de portemonnee. Dit heeft zijn weerslag op alle fronten en dus ook op het welzijn. Ik heb het besef dat wij zelf voor deze woning hebben gekozen, echter de mogelijkheden in Amsterdam om te huren zijn beperkt, zeker voor starters die nog aan het begin van de salariscurve zitten.

  Concluderende: Ik zie een huurverhoging vanwege voornoemde argumenten in de omvang van inflatie+5% niet zitten.

 5. K. van Nigtevegt

  Vooraf wil ik melden dat ik hier met waanzinnig veel plezier woon en dat graag ook zo wil voortztetten.
  – de hoogte van de huurprijs is nu nog redelijk in verhouding tot andere locaties, maar alles is relatief (wat is in abolute zin ‘redelijk’?)
  – ik weet niet wat mijn voorganger betaalde.
  – ik woon hier nu 6 jaar. De 1e jaren vond ik de huurverhoging te doen tot redelijk, maar de laatste jaren (en m.n. vorig jaar) vond ik het niet redelijk. Argumenten als dat er geen leegstand is, en e.e.a. een gevolg is van marktwerking, is geen voldoende grond om een dergelijke verhoging te vragen. Met een lagere huurverhoging moet men ook uit de onderhoudskosten kunnen komen, lijkt mij.
  – de aanstaande huurverhoging zou alleen inflatiecorrectie moeten zijn.
  – Bouwinvest beseft niet dat het te ver doorvoeren van marktwerking zich uiteindelijk in het tegendeel omzet: zodra daar aanleiding toe is, zullen veel mensen naar een koopwoning verhuizen; ontstaat een enorme verhuisbeweging, die tot veel mutatiekosten zal leiden en misschien zelfs weer tot prijsdaling leidt. De huidige bewoners zijn zeer gemotiveerd om hier te wonen en hebben daar ook wat voor over. De kwaliteit van wonen en de leefbaarheid dreigt echter verloren te gaan zodra er alleen nog mensen komen wonen die toevallig over voldoende inkomen bezitten, maar weggaan zodra daar de mogelijkheid toe is en dus investeringen in bijv. tuinen en woningen achterwege laten. Kortom: de lange termijnvisie van Bouwinvest ontbreekt en ook het belang van haar huidige huurders (die geen alternatief hebben).
  – de huuraanpassingen hebben zeker invloed op mijn welzijn. Met alle zorgen omtrent behoud van werk etc, komt de betaalbaarheid wel heel erg onder druk te staan.

 6. Pieter en Caroline Hofman-Willems

  Hoogte Huurprijs in verhouding tot andere locaties:
  Zover als wij kunnen nagaan is de huidige huur, hoewel aan de hoge kant, in verhouding tot die op andere locaties. Meegewogen bij deze mening zijn: OV, winkels, relatie tot de binnenstad, locatie, openbare ruimte, en niet in de laatste plaats de kwaliteit van onderhoud en service vanuit Recourt. De eersten zijn als “goed” te bestempelen, terwijl de laatste twee in onze ogen “uitstekend” zijn.
  De wijze waarop Bouwinvest omgaat met renovatie danwel groot onderhoud getuigt, wat ons betreft, van gevoel voor verantwoordelijkheid. Toegegeven op het gebied van energiebesparing valt er nog het een en ander te winnen.
  Nieuwkomer betaalt meer dan vorige bewoner:
  Dit is ons onbekend en tot op zekere hoogte ook niet relevant. Men ondertekent een huurovereenkomst indien men de huur in verhouding tot het gebodene acht.
  Mening betreffende de huuraanpassingen over de laatste jaren / visie op aanstaande huuraanpassing:
  Deze zijn stevig en toegegeven er komt een eind aan het incasseringsvermogen wil de mutatie frequentie niet (te) hoog worden. Bij dit laatste loopt men de kans dat de sociale cohesie verdwijnt en verval van de gebouwen toeneemt. We geloven dat we in dat opzicht de gevarengrens naderen.
  Invloed huuraanpassing op welzijn huurder:
  Deze is wat ons betreft geen ander dan de invloed die uitgaat van stijgende kosten, en teruglopende inkomsten danwel pensioenen. Het zou niet misstaan indien bij de komende huuraanpassing de “0” lijn wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat dan slechts de inflatie correctie wordt toegepast.

  Pieter & Caroline Hofman-Willems

 7. De huurverhoging is een botte manier van kapitalisme, want de rendementen van Bouwinvest moeten ophoog. Van een sociale paragraaf in de voorwaarden voor de huurverhoging en het grote onderhoud/renovatie is geen sprake.
  De houding van Bouwinvest past niet in het beeld van de huidige economie,
  wonen op de oostelijke eilanden moet betaalbaar blijven. Wij moeten niet gedwongen worden naar Amsterdam noord te verhuizen waar de niewbouw/hoogbouw ongeveer 150 euro per maand lager is.

 8. Tessa van Mechelen

  De huur zoals ik deze betaal voor mijn appartement aan de binnentuin gelegen is niet laag, ik woon samen met een huisgenoot. Toch krijg ik meer voor mijn geld dan vele bekenden die ‘een kamer’ huren. Twee kamers die de voorzieningen delen kosten al gauw 550 euro ieder per maand, dat is 1100 euro zonder kosten van internet, g/w/l etc. Dan zitten ik en mijn huisgenoot hier beter.
  Wel is de verhoging iedere keer vors, beter zou de huurstijging langzamer zijn, helemaal nu de badkamer (tegels en voegen niet meer schoon te krijgen door vochtigheid) en keuken (grauwwit bruijnzeeltje) er niet als aantrekkelijke vrije sector bij staan.
  Toch ben ik een beetje schuw dit als argument te gebruiken. Wat betekent dat dan als de woning straks is opgeknapt? Dat dan de huur weer met sprongen omhoog kan?
  Eerder ben ik het eens met het beargumenteren vanuit de invalshoek dat de prijs van de vrije sector-huren mee moeten kunnen stijgen met de marktwaarde. Als de markt inzakt, dan zouden ook deze woningen niet met 5% moeten stijgen. En tja, de marktwaarde is niet zo hoog meer nu de woningen ouder en geleefder worden en er leegstand is in vergelijkbare maar nieuwere projecten.

  Wat vind ik het jammer dat mensen hier hun beleving van de buurt beschrijven als dalend! Laten we het samen doen, de sociale controle, de sfeer van elkaar begroeten, het oppassen op elkaars huisdier en het feliciteren voor de verjaardag.
  En ja, dat betekent soms dat als er twee vuilniszakken naast de vuilnisbak staan en er niet meer bijpassen, dat ik deze even naar de bak 100 meter verder op loop. Wij maken de buurt, dus als er een groter gevoel van onveiligheid is of verloedering, dan moeten we niet onze deur extra op slot doen en de gordijnen dicht, maar juist naar buiten kijken en zorgen dat we ons allemaal gezien voelen.

 9. Janine van Maurik

  Ik ben in 2011 op het eiland komen wonen. Geschrokken van de huurverhoging in 2012. Nu in 2013 zou er weer sprake zijn van 5% huurverhoging boven de inflatiecorrectie. In deze tijd is dat absurd. De kwaliteit van de woning is matig. Leidingen die lawaai maken, tochtende ramen, woning is gehorig en de buitentoegangsdeur blijft nog wel eens open staan wat inbraakgevoelig is.

 10. Ik woon ook al vanaf ’97. In’05 doorgeschoven met maar iets van 100 euro extra huur tov vorige bewoners. Afgelopen jaren is er inderdaad een enorme verhoging van 300 tot wel 400 euro per maand extra bij nieuwe bewoners… De jaarlijkse verhoging van de vrije sector was meestal enkele procenten en toch vaak wel een paar procenten lager dan contractueel maximaal mocht.
  Maar…
  Ook wel flinke sporen van iets te snel gebouwd icm tand des tijds. Traphuizen lekken en vertonen scheuren en sommige plekken met weer en rot. Vele appartementen hebben forse scheuren in het stukwerk. Vele balkons wateren onjuist af. Het onze is al iets van 7jr toezeggen dat het water op het balkon beter zou moeten aflopen….(muggen), allemaal roze werkbriefjes met toezeggingen. Ook de terassen hebben afwaterproblemen.
  De wijkmanager (zijlstra) die inderdaad nog wel eens een flauw excuus voor de hoge servicekosten was, is ook niet meer, en inderdaad overal toename van versobering. Rondom de keukeninbouw dikke vieze zwarte vetranden, waar je niet bijkan. Uit de ventilatie komen van die zilverbeestjes. Roestende pijpen en radiatoren in de badkamer, waar voor de tiende keer de douche en badranden zo dik en lelijk zijn dichtgekit, dat ik een klacht overweeg.
  En als ik hier toch mag klagen… Dan wil ik voor de 100ste keer aankaarten dat we collectief de electriciteitsrekening gaan opschorten… Al vanaf 1997 meld ik JR,,dat ik niet wil meebetalen aan onze verlichting die volop brandt op zelfs de meest zonnige dagen! Elke keer weer een excuus, proef of onderzoek… Wat een flauwekul… Hadden we gelijk een schemerschakelaar aangeschaft, hadden we dat er al 1000x uitgehaald.

  [….ingekort]

  En inderdaad ja! Huizenmarkt zit op slot… Overwaarde toch!
  Dus huizen zijn te duur! Vooral in de vrije sector. Triest, hypocriet en schandalig natuurlijk dat met deze crisis de sociale woningbouw het er nog wel het zwaarst van langs krijgt…
  Hoe moeilijk is het om mensen met een huursubsidie of hypotheekrenteaftrek te wijzen op scheef wonen. Alleen zij die hard werken, maar niet veel verdienen, hebben het recht op een extraatje van de staat in de vorm van huursubsidie of hypotheekrente aftrek…

  In iedergeval zijn huizen (als de onze) dus nu zo duur dat de hele boel op slot zit… Als deze onroerend goed experts denken dat ze met het extra verhogen van de prijzen hun markt weer in beweging krijgen…. Gaat hun sector toch nog verder onderuit… Logisch… De overheid gaat in dit soort gevallen echt niet meer bijspringen… Dat lesje is nu wel geleerd.

 11. Kees Besseling Kabath

  wij zijn tegen de huurverhoging om reden dat de belastingen zijn verhoogd, de pensioenen lager geworden zijn, bij ons tot 100 euro p.p., kosten van het levensonderhoud flink zijn gestegen, al met al er zullen op termijn huurders zijn de moeten gaan verhuizen naar b.v Amsterdam noord omdat zij de huur hier niet meer kunnen betalen.

 12. Heb eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal, wat je in Amsterdam voor een zelfde soort woning, op een andere plek aan huur moet betalen en ook geen zicht op wat je elders aan verhogingen krijgt. Woon nu bijna 10 jaar op het Java-eiland. Vooral in de begin jaren vond ik het prachtig. Rustig, de stad in en uit “no-time”, alles in de buurt aanwezig, fantastisch uitzicht, mooi terras. Goede en snelle service en ondersteuning van de beheerder. Had je een probleem, het werd voor je opgelost. Ik dacht, betaal een hoge huur, goede service hoort daarbij. Maar, het zijn niet meer dezelfde mensen die je te woord staan (op een enkele na die goed is, zoals Jacqueline, om eerlijk te zijn). De beheerder dunt zijn personeel ook uit. Nu na 10 jaar, denk over e.e.a. nu wel veel genuanceerder.
  Het lijkt wel of het steeds meer verloedert op het Java-eiland. Ze graaien de post uit je bus en dus wordt je opgelicht. De ene aangifte na de andere bij de Politie. Je hoort nooit meer iets. Bij de vuilcontainers is het een zootje. Problemen om de garage in of uit te komen. Als je een keer moppert daarover, ga je met een schuld gevoel en de staart tussen je benen weer naar huis. Je vraagt je wel eens af, of je nog zin hebt in een nieuwe huurverhoging. Exclusief wonen kost wat, maar er is een grens.

 13. F. Besseling Kabath

  Ik vind dat de huurverhogingen de laatste jaren te fors zijn gestegen. Zou het niet kunnen om de huurverhoging een keer over te slaan om zo in een iets redelijkere prijsverhouding te komen? Inflatie + 5% is in deze tijd al te gek. Mijn pensioen gaat niet omhoog en de boodschappen worden als maar duurder.

 14. Met name de erg forse verhoging van afgelopen jaar viel ons hard, temeer er al anderhalf jaar een lekkage in de keuken is, die nog steeds niet is verholpen, en waarvoor een compensatievoorstel vooralsnog uitblijft.
  In meer algemene zin: een veel hogere huur dan 1000 euro (incl. servicekosten), wat wij sinds vorig jaar betalen, is voor 92 vierkante meter markttechnisch in deze contreien echt wel het maximum. Er zijn vergelijkbare, nieuwere vrije sectorwoningen, ook in deze buurt, die voor minder te krijgen zijn. O.a. de huidige leegstand in het Argentinië-complex zorgt wat dit betreft voor scherpe aanbiedingen. Daarbij: de komende jaren gaat er juist in de vrije sector, ondanks de crisis, nog heel wat bijgebouwd worden.
  De bouwkwaliteit is verder matig (kierende, tochtende kozijnen, o.a.). Anders gezegd: dit is geen sjieke woning, maar een heel basale – en daar doet het aankomende groot onderhoud (betreffende keuken en sanitair) niets aan af (dat onderhoud was hoognodig).
  Het komende jaar zal iedereen verder ook minstens een maand overlast in zijn gebouw hebben van dit onderhoud. Verminderd woongenot dus.
  Conclusie: alle waar naar z’n geld, met 1000 euro per maand zijn we er wel, als het veel meer wordt, gaan we andere opties bekijken. En dan niet alleen huur. Voor dat bedrag wordt kopen ook steeds interessanter.

 15. Fred kerkhoven

  Omdat de marktwaarde van huizen daalt en inkomsten, zeker van gepensioneerden, eerder dalen dan stijgen lijkt mij een huurverhoging in deze tijd onwenselijk. Zeker een verhoging met 5% boven de inflatiecorrectie is absurd. Ook de garageplaatsen zouden van huurverhoging verschoond moeten blijven.

 16. Jippe van Eynatten

  Vindt u de hoogte van de huurprijs redelijk in verhouding tot andere lokaties?
  Ik vond de huurprijs redelijk aan het begin (ik ben in 2004 op Java-eiland komen wonen), echter vind dat er hoge aanpassingen zijn geweest. Zeker ook in de laatste jaren, waarbij er in de markt sprake is van verlaging van waarde van woningen.

  Betaalde u als nieuwkomer een andere huurprijs dan een zitter/voorganger?
  Mij niet bekend

  Wat is uw opvatting over de huuraanpassingen van de laatste jaren
  Zie vraag 1

  Welke visie heeft u op de aanstaande huuraanpassing
  Gezien de marktomstandigheden zou ik een 0% aanpassing maximaal achten.

  Welke argumenten ontbreken volgens u in de bovengenoemde ‘weging’ van Bouwinvest
  Marktwaarde woningen

  Hebben de huuraanpassingen invloed op uw welzijn als huurder.
  Ja, uiteraard. Het heeft rechtstreeks invloed op het te besteden budget

  Zijn er voorbeelden van huuraanpassingen elders, in vergelijkbare appartementencomplexen
  Ik weet dat er in het recente verleden op IJburg aanbiedingen zijn gedaan met een flinke korting (ongeveer 20%) als er voor een jaar werd bijgetekend. Daar is een grotere leegstand, maar ik kan me voorstellen dat een hogere huur ook op Java-eiland kan leiden tot hogere leegstand.

 17. Liesbeth Groenendijk

  Ik vind dat de huur de laatste paar jaar te veel gestegen is. Zeker in verhouding tot de staat van de keuken en badkamer. Verouderd! Wat is er gebeurd met de gelden van de huurverhogingen? Wij hebben het niet teruggezien in verbeterd sanitair en energiebesparende voorzieningen.
  Verhoging van de huurprijs kan niet eindeloos doorgaan. Aan onroerend goed is de afgelopen decennia te hoge waarde toegekend, zo is gebleken. Dat heeft zich ook vertaald in te hoge huren. Op mij zou weer een huurverhoging een behoorlijke hoge financiële druk leggen.
  Op deze manier worden er toch mensen weggejaagd, terwijl Bouwinvest zeker gebaat is bij een stabiele bewoning van de appartementen, Dus sla de verhoging eens een jaar over en maak intussen een begin met vernieuwing van keukens en badkamers.

 18. Ik ben heel blij dat ik via deze weg een reactie kan geven op de jaarlijkse huurverhoging, die altijd maar automatisch wordt doorgevoerd, ook al is dit wettelijk misschien binnen de grenzen.
  De huren zijn in het verleden aangepast aan de hoogte van de steeds buitensporig groeiende prijzen in het onroerend-goed-circuit. Aangezien de prijzen nu fors dalen en de lucht er uit geperst wordt, zou het meer dan redelijk en billijk zijn de huurprijzen mee te laten dalen. Er wordt mijns inziens te veel gekeken
  hoe een zo’n groot mogelijk rendement behaald kan worden. Dat lijkt de belangrijkste en misschien eenzijdige focus.
  De steeds groeiende huurprijs legt een enorme druk op mijn budget en is moeilijk op te brengen in deze tijd van steeds krimpende economie. Misschien zou Bouwinvest de hoogte van de huurprijzen nog eens willen heroverwegen…en zich ook willen verplaatsen in de situatie van haar klanten en bewoners om zo gezamenlijk tot een
  huurprijs te komen, die voor beide partijen acceptabel is,
  met vriendelijke groet, annA de Leeuw

 19. Ik vind de huur redelijk in vergelijking met vergelijkbare objecten. Maar als het met deze sprongen omhoog gaat……..
  Of ik een andere huurprijs betaal dan mijn voorganger weet ik niet.
  Ik vind dat de huren snel stijgen. Iemand van mijn statuur wordt in bezuinigingstijden op nogal wat fronten aangesproken, dat gaat knijpen.
  Voor mij geldt: in 3 jaar 10% verhoging. Ik vind het veel. Inflatie + 5%…….ik vind die 5% alleen redelijk als dat “sparen” is voor groot onderhoud. Bouwinvest moet geen dubbel slaatje uit ons willen slaan.
  Bouwinvest is op geld uit. Draaien wij op voor hun eventuele verliezen? Ze hebben ook maatschappelijke plichten. Ergens is dat vast ideeel vastgelegd in een “maatschappelijke opdracht”. Zijn er grondrechten van huurders?
  Huuraanpassingen hebben op het moment direct invloed op mijn welzijn als huurder.
  Andere voorbeelden heb ik niet.

  Met vr. groet, Tineke de Vries

 20. J.B. (Ben ) Bon

  Wij hebben m.i.v. 01-01-2013 al een huurverhoging van 15% gekregen ten opzichte van de vorige bewoner, bij het ondertekenen van het nieuwe huurcontract . Dit hebben wij geaccepteerd omdat we hier graag wilde wonen
  We hopen nu wel dat het binnenkort niet weer omhoog zal gaan
  met vriendelijke groeten Ria en Ben Bon

 21. Ik vind de huurprijs duur voor wat je krijgt. ik betaal een hogere huurprijs dan mijn voorganger. de huuraanpassing elk jaar lijkt steeds hetzelfde te zijn.
  de verkleining van de keuken wordt niet meegenomen in de weging vd huurprijs.

 22. Corina Eckhardt

  Ik ben mei 2012 op de Javakade komen wonen. De locatie rechtvaardigt m.i. de hoge huurprijs. Echter het rechtvaardigt niet het verhogen van de huurprijs met inflatie + 5%. Zeker niet in tijden van crisis.
  Ik betaal volgens mij € 250 meer dan de vorige bewoners.