De meeste huurders op het Java-eiland huren in de zgn “vrije sector”. Voor hen bepaalt Bouwinvest de huuraanpassing obv het contract tussen huurder en Bouwinvest.

Voor hen is dit bericht niet van toepassing.

Veel kleinere woningen op het Java-eiland vallen buiten de vrije sector, doordat de aanvangshuur ervan beneden een bepaalde grens viel. Voor die woningen geldt huurbescherming en alle (omstreden) huurmaatregelen van de overheid, waarover de laatste tijd beroering is ontstaan.

Voor deze huurders wil de woonbond eventuele problemen mbt de huuraanpassing 2013 verzamelen dmv hun meldpunt.

Woonbondbrief: Huurverhoging 2013; bezwaar maken kan lonen

Beste mensen,

De huren gaan dit jaar enorm omhoog. Huishoudens met een laag inkomen of een bescheiden middeninkomen leveren daardoor opnieuw aan koopkracht in. De Woonbond opent een meldpunt Huurverhoging waar gedupeerden hun verhaal kwijt kunnen.

Bij het meldpunt kunnen drie soorten problemen worden gemeld. Dat je niet meer rond komt nu het huren veel duurder wordt, dat het huurverhogingsvoorstel niet klopt, of dat de privacy wordt geschonden. Met die meldingen gaat de Woonbond weer de strijd aan. We gaan ermee naar de politiek en naar de pers en we gebruiken de informatie bij onze voorlichting. Het meldpunt Huurverhoging wordt volgende week geopend. U vindt het dan op http://actiehuuralarm.nl/meldpunt

We verwachten veel meldingen. Omdat de huurverhoging mensen in financiële problemen brengt en in hun privacy aantast. Maar ook omdat de Belastingdienst niet in staat blijkt om foutloze inkomensindicaties te leveren van huurders. Verhuurders zullen daardoor veel fouten maken bij het aanzeggen van de huurverhoging voor 2013.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

De Woonbond roept huurders op om het huurverhogingsvoorstel dat zij krijgen heel kritisch te bekijken en bezwaar te maken als het niet deugt. En ook om bezwaar te maken als onduidelijk is of het deugt. Op www.woonbond.nl/huurverhoging  staat een programma waarmee huurders kunnen controleren of bezwaar maken loont. Het checkt of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet.

Aan u als lidorganisatie van de Woonbond wil ik vragen om deze boodschap actief door te geven aan uw achterban. Adviseer uw achterban om bij echte of vermoede fouten in het huurverhogingsvoorstel altijd bezwaar te maken bij de verhuurder. Daarbij kunt u gebruik maken van de nieuwe Woonbondflyer ´Bezwaar maken kan lonen´. Die kunt u als lidorganisatie gratis bestellen, u betaalt alleen de eventuele verzendkosten. Het zou mooi zijn als u deze flyer verspreidt onder alle huurders waarvan u de belangen behartigt, maar ik ga ervan uit dat u bij uw bestelling baseert op het aantal flyers dat u daadwerkelijk kunt verspreiden. Maak u vooral geen zorgen over de vraag of wij voldoende voorraad hebben. Bij onvoldoende voorraad laten we snel bijdrukken.

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,

Ronald Paping,
directeur

 

Geen reacties

Cancel