Een aantal jaren geleden heeft Huurdersvereniging Java aan MVGM voorgesteld om de 52 tuinbakken door de bewoners te laten  onderhouden. Dat gebeurde tot dan toe maar in een enkel geval. Na veel vergaderen ging MVGM akkoord en vanaf begin 2020 is er nu een Tuincommissie (TC) die samenwerkt met MVGM, de beheerder van Bouwinvest.

 

Het doel van de Tuincommissie is om beheerder te adviseren, te signaleren, om wensen en ideeën van bewoners te verwoorden voor een beter, passend, duurzaam, ecologisch groenbeeld- en beleving op Java-eiland.

De tuincommissie heeft in samenwerking met MVGM het mogelijk gemaakt om de tuinbakken weer een nieuw groen elan te geven met nieuwe aarde als basis. Het hertstel en de herbeplanting van alle tuinbakken is als project geslaagd. Ook doordat de TC samen met enthousiaste geregistreerde adoptanten van tuinbakken zich hiervoor – met advies en met veel enthousiasme, heeft ingezet.

U als bewoner kunt nog meedoen door u op te geven als adoptant van een tuinbak bij uw woning of gebouw. U beheert en onderhoud dan een tuinbak van circa 25 m2 waarvoor u verantwoordelijk bent. U kunt zo zelf tuinieren (!), uw uitzicht veraangenamen en participeert zo mee aan een groenere buurt. Pak snel uw kans, er zijn nog enkele tuinbakken vrij voor adoptie!

MVGM verstrekt bovendien jaarlijks een budget per bak voor de aanschaf van tuingereedschap en/of planten. Hoveniersbedrijf en kwekerij Flora Nova te Ophemert ondersteunt u hierbij en levert u dan 1x per jaar. Er zijn wel enkele randvoorwaarden voor de beplanting, zo mogen er bijvoorbeeld geen lekkages veroorzaakt worden door diepe beworteling.

Enthousiast? Geef u op en doe mee!

Stuur een email naar MVGM via mac.korenhof@mvgm.nl met vermelding van uw adres en tuinbaknummer. Elke tuinbak heeft een nummer gekregen van de beheerder. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en nadere informatie.

Tuincommissie, huurdersvereniging Java

Geen reacties

Cancel