Bestuur

Wisso Wissing, voorzitter voorzitter@hvjava.nl

Elly Winkelman, secretaris secretaris@hvjava.nl

Tom Spel,  penningmeester penningmeester@hvjava.nl

Simon Groen, bestuurslid bestuurslid1@hvjava.nl

Commissies

De huurdersvereniging houdt zich met bezig met verschillende onderwerpen omtrent het wonen op het Java-eiland. De vereniging is graag op de hoogte wat bij haar leden speelt en zal dit, als dit binnen haar werkgebied ligt bespreken in het bestuur en/of de betreffende commissie.
op dit moment is er een commissie: Huurverhogingen. De volgende commissies/werkgroepen zijn actief: Veiligheid, Servicekosten/Onderhoud, Tuincommissie, Duurzaamheid,  Ledenwerving.

Federatie Huurders Commerciële Sector en Platform Bouwinvest

Huurdersvereniging Java is één van de oprichtende organisatie van de Federatie Huurders Commerciële Sector. De Federatie bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de commerciële sector en is voortgekomen uit de werkgroep voor de vrije sector binnen de Woonbond. Meer informatie vind u in het Beleidsplan 2020-2025 op de website www.federatiehcs.nl

De huurdersvereniging participeert in het Platform-overleg met Bouwinvest: “alle” Bouwinvest-huurders zijn hierin via hun huurdersvereniging vertegenwoordigd. Er wordt overleg gevoerd over beleidsmatige zaken op verhuurders-niveau: huurbeleid, ZAV-beleid, duurzaamheid, servicekosten-beleid, mandatering complex-beheerders. Meer informatie vindt u hier.

De huurdersvereniging is lid van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders, met een Kennis- en Adviescentrum.

De statuten

De Huurdersvereniging is opgericht bij notariële akte op 5 maart 1999, en als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in het handelsregister onder nr. 34115501. De  statuten vindt u hier: statuten JRJ002