Bestuur

Wisso Wissing, voorzitter (voorzitter@jrjava.nl)

Elly Winkelman, secretaris (info@jrjava.nl)

Tom Spel,  penningmeester

Simon Groen, bestuurslid

Wij zoeken nog een vijfde bestuurslid. Aanmelden kan via info@jrjava.nl

Commissies

De huurdersvereniging houdt zich met bezig met verschillende onderwerpen omtrent het wonen op het Java-eiland. De vereniging is graag op de hoogte wat bij haar leden speelt en zal dit, als dit binnen haar werkgebied ligt bespreken in het bestuur en/of de betreffende commissie.
op dit moment is er een commissie: Huurverhogingen. Tijdens de ALV van 15 mei 2017 zijn de volgende commissies/werkgroepen opgericht: Veiligheid, Servicekosten, Onderhoud, Tuin, Duurzaamheid,  Ledenwerving. 

Platform Bouwinvest

De huurdersvereniging participeert in het Platform-overleg met Bouwinvest: “alle” Bouwinvest-huurders zijn hierin via hun huurdersvereniging vertegenwoordigd. Er wordt overleg gevoerd over beleidsmatige zaken op verhuurders-niveau: huurbeleid, ZAV-beleid, duurzaamheid, servicekosten-beleid, mandatering complex-beheerders. Meer informatie vindt u hier.

De huurdersvereniging is lid van de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders, met een Kennis- en Adviescentrum.

De statuten

De Huurdersvereniging is opgericht bij notariële akte op 5 maart 1999, en als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in het handelsregister onder nr. 34115501. De  statuten vindt u hier: statuten JRJ002