Nog geen 24 uur nadat Huurdersvereniging JR Java de spraakmakende resultaten van een onderzoek onder 700 huurders van Bouwinvest op het Java-eiland (Amsterdam) publiceerde en een persbericht verspreidde, ontving zij van Bouwinvest de eis om publicatie van het persbericht te staken, onder dreiging van ‘juridische stappen’. Uit het onderzoek onder huurders in de vrije sector op Java-eiland kwam naar voren dat 92 % van de huurders problemen heeft met betaalbaarheid van hun huur. 56% wil binnen 2 jaar verhuizen. Op het Java-eiland dreigt een ware uittocht.   De directie van Bouwinvest schrijft aan het bestuur van de huurdersvereniging: ‘Het staat u uiteraard vrij om uw standpunt met de pers of anderen te delen. Echter, in het persbericht van 28 november jl. staan feitelijke onjuistheden over vermeende standpunten en uitspraken van Bouwinvest. Dit is voor ons onacceptabel. Bij ongewijzigde publicatie van dit persbericht zien wij ons dan ook helaas genoodzaakt juridische stappen te ondernemen’…… ‘Dit betekent echter niet dat wij kunnen toestaan dat u onze reputatie schaadt door het publiceren van onjuistheden. Wij vertrouwen erop dat u deze berichtgeving rectificeert en of verwijdert.’  Bouwinvest laat in de brief van 29 november na om de door haar gesignaleerde ‘onjuistheden’ nader te specificeren. Hiermee wekt Bouwinvest de indruk iedere onwelgevallige berichtgeving over het haar beleid tegen te willen houden.  

Het bestuur van Huurdersvereniging JRJAVA legt de dreigementen van Bouwinvest naast zich neer. Zij geeft slechts de herhaaldelijke geventileerde beleidsopvattingen van Bouwinvest weer en is geschokt door de wijze waarop een verhuurder haar huurders (‘stakeholders’ zoals Bouwinvest ze liefkozend noemt in haar jaarverslagen) de mond wil snoeren.  Voorzitter Frank van Hoorn: “het is kenmerkend dat Bouwinvest zich slechts druk wenst te maken om haar reputatie en ongewenste publiciteit, en geen woord wenst te besteden aan de schokkende resultaten van het Huurdersonderzoek en de nijpende positie van haar huurders’.

 

 

 

 

Voor persbericht en huurdersonderzoek klikt u HIER.

 

Niet voor publicatie:

Voor vragen en nadere informatie:

Frank van Hoorn, voorzitter@jrjava.nl , 06-54798182

Alex Leenders, bestuurslid, alexleenders@jrjava.nl, 06-10383130.

1 Reactie

Cancel

  1. Niet alleen commerciële verhuurders maken het bont. Woningbouwvereniging De Key brengt huurders met een inkomen > Eur 44.360,– ook de maximale huurverhoging in rekening. Hierbij een link naar de website van De Key waarop zij voormalige sociale huurwoningen in de vrije sector te huur aanbiedt. http://www.vindjeplekbijdekey.nl/huren
    Voor het zgn middensegment is geen aanbod.
    De huurverhoging is gebaseerd op het huishoudinkomen. Vaak dus op het inkomen van meerdere personen. Wie bij een huishoudinkomen van Eur 44.360,– netto ongeveer Eur 1.835,– per maand heeft, zal geen woning kunnen vinden bij deze woningbouwvereniging.