Inbraken

Onlangs werden wij benaderd door onze buurtregisseur (Politie) Desiree Geritz met de mededeling dat er vorige maand in korte tijd 2 maal is ingebroken in woningen op Java-eiland door middel van de kerntrekmethode. Wij plaatsen graag hierbij haar aanbevelingen, met de vermelding dat wij van mening zijn dat hier wellicht ook een taak is weggelegd voor Bouwinvest.

Wij zullen hierover contact opnemen met MVGM en u op de ALV nader berichten. Neemt u intussen nota van de aanbevelingen van Desiree Geritz:

Als wijkagent heb ik in de week na een inbraak in een woning contact met de slachtoffers en iedere keer blijkt weer hoe groot de impact van inbraak is: de verdwenen dierbare foto’s op de gestolen laptop, paspoort weg terwijl de vakantie morgen begint, sieraden meegenomen van een overleden familielid….en niet te vergeten het nare gevoel dat er iemand aan uw spullen heeft gezeten.

Opvallend vaak is de methode die de inbrekers gebruiken op de eilanden de kerntrekmethode, hierbij wordt de cilinder van het slot eruit getrokken. U kunt uw woning hier goed tegen beveiligen, kijk hier voor meer informatie:

https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/

Daarnaast blijft enige sociale controle uiteraard ook van groot belang!

– wie laat je binnen voor de kennelijk afwezige buren?
– spreek je onbekenden aan?

Ziet u in uw directe omgeving opvallende of verdachte omstandigheden? Schroom niet en bel 112! https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met mij via desiree.geritz@politie.nl.

Stadsverwarming te duur?

Het Java-eiland heeft vanaf het begin Stadsverwarming van Nuon. De huurders hebben daartoe een contract met Nuon als warmteleverancier; Bouwinvest staat daar buiten.

Er gaan stemmen op om te onderzoeken of individuele CV-ketels niet goedkoper zouden uitvallen voor de huurders. Het is echter gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk de restwarmte van energiecentrales te gebruiken voor stadsverwarming. Weliswaar wordt de warmte voor ons eiland lokaal opgewekt met een gasgestookte installatie aan de sumatrakade, maar dat zou een ‘tijdelijke’ situatie zijn. Daarom is het niet waarschijnlijk dat we van Stadsverwarming kunnen loskomen.

De warmtewet (2014) regelt de tarieven en voorwaarden van warmtelevering. Over die warmtewet zijn door Woonbond, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister. Lees die brief hier

Java-eiland in de pers

Over de consequenties van de huurverhogingen van de afgelopen jaren schrijft Frank van Hoorn in het blad Woonbondig van de Nederlandse woonbond.

lees hier