AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Maandag 21 november – Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179
19.30 uur    INLOOP EN KOFFIE
20:00 uur    Welkomstwoord, opening, bestuurszaken
Verslag ALV 27 juni 2016. Zie website www.jrjava.nl
Mutaties bestuursleden
Balans & V&W 2015 en begroting 2017
Voorstel vergoeding bestuur
Visie ontwikkeling Java-eiland
Gastspreker  Gemeente Amsterdam (onder voorbehoud).
Onderwerp: parkeerbeleid Java eiland
PAUZE 21:00 uur – 21:15 uur
21:15 uur    Resultaten Huurdersonderzoek
Presentatie uitslag en vervolgstappen
 Rondvraag
22.00 uur    AFSLUITING EN BORREL.
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM!
NEEM UW BUREN DIE KENNIS WILLEN MAKEN MET DE VERENIGING, VOORAL MEE!

Geen reacties

Cancel