Uw lidmaatschap is belangrijk!

Want hoe meer bewoners de huurdersvereniging vertegenwoordigt, hoe meer invloed we uit kunnen oefenen naar eigenaar Bouwinvest

Hoe kunt u lid worden?

U kunt lid worden door onderstaand contactformulier in te vullen. De contributie bedraagt €15,- per kalenderjaar en dit bedrag maakt u over op onze bankrekening IBAN NL15TRIO 0254737579 o.v.v. uw naam, volledig adres met postcode.

Alvast bedankt voor uw steun!

Lid worden